Tiếp xúc

Name

Sandy Feng

Mailbox

vẻ đẹp@dong-pin.com

Điện thoại

+86-13630114410

Address one

Headquarters:2Đường Jinfu Đường Cửu Ngọc, Thị trấn Cửu Giang, Huyện Nam Hải, Thành phố Phật Sơn,Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Address two

Branch office:1903, Expo Financial Center, Kuiqi Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, Trung Quốc

Sandy Feng

Mailbox

vẻ đẹp@dong-pin.com

Điện thoại

+86-13630114410

Địa chỉ

1.Headquarters:2Đường Jinfu Đường Cửu Ngọc, Thị trấn Cửu Giang, Huyện Nam Hải, Thành phố Phật Sơn,Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
2.Branch office:1903, Expo Financial Center, Kuiqi Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, Trung Quốc
3.Kho hàng Hoa Kỳ: 1036 Từ sao Mộc 200, Vòng hoa, TX 75042

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
YÊU CẦU NGAY
YÊU CẦU NGAY